Topraklama ve Paratoner Sistemleri

 

İlk İşiniz Kendinizi Korumak Olsun!

 

Topraklama Sistemleri

Topraklama, meydana gelebilecek bir hata durumunda, insan hayatını güvenceye almak maksadıyla uygulanacak işlemlerden biridir. Diğer taraftan şebekelerin düzgün çalışmasını sağlamak maksadı ile topraklama işlemine gerek duyulur.

Proes Mühendislik; ihtiyaç duyulabilecek her türlü malzemenin teminine, uygulama safhasındaki tecrübesini de katarak malzeme satışının ötesinde hizmet verme arzusundadır.

 

Paratoner Sistemleri

Yıldırımdan korunmak için binaların, camilerin ve evlerin gök yüzüne yakın olan yerlerine paratoner adı verilen aletler konulur. Bu aletler kısaca toprağa bağlanmış birer demir çubuktan ibarettir.Paratonerlerin elektriği toprağa aktarması fizikte yük paylaşımı ile açıklanabilir. Topraklama sayesinde demir iletkene gelen yıldırım etkisiz hale getirilir.

Aktif paratonerler, kafes yöntemi ve aşırı gerilim koruma ürünleri olarak 3 ana başlık altında toplayabileceğimiz yıldırımdan korunma sektörünün her safhasında yer alan firmamız çalışmalarında ülkemizdeki yönetmeliklere ve imalat kriterlerine uyma hususunda hassaslığını korumaktadır.